Kallblodiga

Sidan borde heta Kräl- och Groddjur då de inte alls är kalla, kyliga eller frusna utan har samma temperatur som omgivningen.
Sol, varmvattenrör, komposter och gödselstackar är perfekta ställen.

I Sverige finns tre ormarter.

Grodor

Paddor

Ödlor

Salamandrar