Improviserat firande.
Frånvarande både själsligt och kroppsligt.
Inlåst på obestämd tid, som dagens veteraner ska vara.
Och ”Man tager, om man så hava kan…”
Med saker från kyl o frys blev det med must en festfrukost.