Hipp

Posted on
Improviserat firande. Frånvarande både själsligt och kroppsligt. Inlåst på obestämd tid, som dagens veteraner ska vara. Och ”Man tager, om man så hava kan…” Med saker från ky... Read More