Det börjar fungera.
Men ingenting fullt ut.
Inte huvet.
Inte sidan.
Inte skyttet.
Men det är ganska kul att få nåt att närma sig närheten av nåt användbart.

Men det är långt mellan Tänkt o Klart.